KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03-                                                                                                                                                      …/01/2018

 Konu    : ŞUBAT  2018  MECLİS GÜNDEMİ

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

          Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2018 Senesi ŞUBAT Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 05.02.2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

          Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                   Belediye Başkanı        

 

1- Kamu Yararına Tahsislidir Şerhinin Kaldırılması

(Emlak ve İstimlak Müd.   1565459 sayılı yazısı)

 

2- Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri

( Park ve Bahçeler Müd.   1573774 sayılı yazısı)

 

3- Muhtarlıklara Ayni Yardım Yapılması

( Muhtarlık İşleri Müd.  1570238 sayılı yazısı)

 

4-  İntifa Hakkı İptali

( Emlak ve İstimlak Müd. 1571911 sayılı yazısı)

 

5- Kiralama

( Emlak ve İstimlak Müd. 1577191 sayılı  yazısı)

 

6- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Değişikliği

( İşletme ve İştirakler Müd. 1577123 sayılı yazısı)

 

7- Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Değişikliği

( Yazı İşleri Müd.  1577199 sayılı yazısı)

 

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-Dolu Kadro Derece Değişikliği

(Hukuk Komisyonunun  2018/5 Sayılı Raporu)