KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı     : 56678628-301.03- …/03/2018

Konu    : MART  2018  MECLİS GÜNDEMİ

Sayın:...............................

    

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2018 Senesi MART Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 07.03.2018 Çarşamba günü saat 16.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                   Belediye Başkanı  

1- Kamu Yararına Tahsislidir Şerhinin Kaldırılması

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün   1588578 ve 1596610 sayılı yazıları)

 

2- 2018 Yılı Ücret Tarifeleri Değişikliği

( Mali Hizmetler Müdürlüğünün   1591541 sayılı yazısı)

 

3- İrtifak- İntifa Hakkı

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün   1599319 sayılı yazısı)

 

4- Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmesi

(Fen İşleri  Müdürlüğünün yazısı)

 

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri

 (Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun   2018/3 Sayılı Müşterek Raporu)

 

2- İntifa Hakkı İptali

(İmar ve Hukuk Komisyonunun  2018/2 Sayılı Müşterek Raporu)

 

3-Sınır Değişikliği

(İmar ve Hukuk Komisyonunun  2018/3 Sayılı Müşterek Raporu)