KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

Sayı     : 56678628-301.03- …/03/2018

Konu    : NİSAN 2018  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2018 Senesi NİSAN Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 06.04.2018 Cuma günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                   Belediye Başkanı  

1-2017 Yılı Faaliyet Raporu

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün   1609920 sayılı yazısı)

 

2-2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclise Bilgi Verilmesi

 

3- Kamuya Tahsislidir Şerhinin Kaldırılması

( Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 1618146 sayılı yazısı)

 

4- Pazar Yerleri

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün   1618403 sayılı yazısı)

 

5-Encümen Üyelerinin Seçimi

( Yazı İşleri  Müd.   1615043   sayılı yazısı)

 

6- İhtisas Komisyonlarının Seçimi

( Yazı İşleri  Müd.   1615051    sayılı yazısı)

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1- 2018 Yılı Ücret Tarifeleri Değişikliği

 (Tarife Komisyonunun   2018/2 Sayılı Raporu)

 

2- İrtifak- İntifa Hakkı

(Hukuk Komisyonunun 2018/12 Sayılı Raporu)

 

3-Taşınmazın Tahsis Yapılması

(İmar ve Hukuk Komisyonunun  2018/6 Sayılı Müşterek Raporu)

 

4- İntifa Hakkı İptali

(İmar ve Hukuk Komisyonunun  2018/7 Sayılı Müşterek Raporu)

 

5-Sınır Değişikliği

(İmar ve Hukuk Komisyonunun  2018/8 Sayılı Müşterek Raporu)