KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03-…/05/2018

Konu    : MAYIS  2018  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2018 Senesi MAYIS Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 07.05.2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                   Belediye Başkanı  

1-Sokak Güzergahı Değişikliği

(İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün   1614855 sayılı yazısı)

 

2- 2017 Yılı Kesin Hesap

( Mali Hiz.  Müd.     1639113   sayılı yazısı)

 

3- Kamu Yararına Tahsislidir Şerhinin Kaldırılması

( Emlak ve İstimlak.  Müd.    1637854   sayılı yazısı)

 

4- Ücret Tarifeleri Değişiklik Teklifi

( Mali Hiz.  Müd.     1639596   sayılı yazısı)

 

5- Karakol Alanı Tahsisi

(Emlak ve İstimlak Müd. 1645455 sayılı yazısı)

 

6- Hukuk Komisyonuna Üye Seçimi

(Yazı İşleri Müd. 1644337 sayılı yazısı)

 

7- Konut Alanlarında Kalan Yerlerde Zemin Katlarda Ticaret Alanı Verilmesi

(İmar ve Şehircilik Müd. 1630396 sayılı yazısı)

 

8- 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

(Emlak ve İstimlak Müd. 1643437 sayılı yazısı)

 

9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği Değişikliği

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1641146 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Taşınmazın Tahsis Yapılması

(İmar ve Hukuk Komisyonunun  2018/9 Sayılı Müşterek Raporu)