KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03-…/05/2018

 Konu    : HAZİRAN  2018  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2018 Senesi HAZİRAN Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 04.06.2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                         Belediye Başkanı  

1-Banka Hesaplarının Kamuya Tahsisi

(Mali Hizmetler  Müdürlüğünün   1663276  sayılı yazısı)

 

2-Maliye Hazinesine Şartlı Taşınmaz Devri

(Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün   1661927  sayılı yazısı)

 

3-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla Protokol Yapılması

(Fen İşleri  Müdürlüğünün  1669406 sayılı  yazısı)

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

 1- Ücret Tarifeleri Değişiklik Teklifi

( Tarife  Komisyonunun 2018/4 Sayılı Raporu)

 

2- Sokak Güzergahı Değişikliği

(İmar Komisyonunun   2018/4 Sayılı  Raporu)

 

3- Karakol Alanı Tahsisi

(İmar ve Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2018/13 Sayılı Raporu)