KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03-                                                                                                                                                                                  …/06/2018

 Konu    : TEMMUZ  2018  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2018 Senesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 02.07.2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                    Belediye Başkanı  

 

 

 

 

1-Trafo Yerleri Tahsisi

(Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün   1681689, 1681789, 1681847  sayılı yazıları)

 

2- İntifa Hakkı Tesisi

(Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün  1687192 sayılı  yazısı)

 

3-Ücret Tarifeleri Değişiklik Teklifi

(Mali Hizmetler   Müdürlüğünün  yazısı)

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ