KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03- ../09/2018

Konu     : EKİM 2018  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2018 Senesi EKİM Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 01.10.2018 Pazartesi günü saat 11.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                   Belediye Başkanı  

 

 

 

1- Boş Kadro Değişiklik Cetveli

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 1744124 sayılı yazısı)

 

2- 2019 Yılı Performans Programının Görüşülmesi

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1744723 sayılı yazısı)

 

3- Belediyemizin Performans Esaslı 2019 Yılı ve İzleyen 2020-2021 Yılları Bütçe Tasarısının Görüşülmesi

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1744741 sayılı yazısı)

 

4- Tahtakale Mahallesinde Yapılan Parka İsim Verilmesi

(Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 1743615 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-Plan Değişikliği İtirazı

(İmar Komisyonunun 2018/7 Sayılı Raporu)