KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı     : 56678628-301.03-                                                                                                                    …/10/2018

Konu    : KASIM  2018 MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

           Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2018 Senesi KASIM Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 05.11.2018 Pazartesi günü saat 11.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

          Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

                                                                           

                                                                                                                    Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                             Belediye Başkanı                                                      

1- Kız Öğrenci Yurduna İsim Verilmesi

  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 1761028 sayılı yazısı)

 

 2-Sınırlı Ayni Hak/İntifa Hakkı Tesisi

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 1767369 sayılı yazısı)

 

3-Karakol Alanı Tahsisi

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 1772231 sayılı yazısı)

 

4- Dolu Kadro Derece Değişikliği

( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 1771287 sayılı yazısı)

 

5-2019 Yılı Ücret Tarifeleri

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1772337 sayılı yazısı)

 

6-Kullanılmayan Ödenekler

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1772217 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-Boş Kadro Değişiklik Cetveli

 ( Hukuk Komisyonunun 2018/21 sayılı raporu)