KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı     : 56678628-301.03-…/11/2018

Konu    : ARALIK 2018  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2018 Senesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 03.12.2018 Pazartesi günü saat 11.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                   Belediye Başkanı  

                                                                                                

 

1-Kardeş Belediye ( Razgrad) Protokolünün Yenilenmesi

  (Dış İlişkiler Müdürlüğünün 1789814 sayılı yazısı)

 

2- İçkili Yerler Krokisi

  (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 1794826 sayılı yazısı)

 

3-Boş Kadro Değişiklik Cetveli

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 1792221 sayılı yazısı)

 

4-2018 Yılı Aralık Ayı İmar Ücret Tarifesi

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1792080 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-  Dolu Kadro Derece Değişikliği

     ( Hukuk Komisyonunun 2018/25 sayılı raporu)

 

2- Karakol Alanı Tahsisi

    ( İmar ve Hukuk Komisyonunun 2018/18 sayılı müşterek raporu)

 

3- 2019 Yılı Ücret Tarifeleri

    ( Tarife Komisyonunun 2018/6 sayılı raporu)

 

4- Kullanılmayan ödenekler

    ( Plan ve Bütçe Komisyonunun 2018/7 sayılı raporu)