KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03- .../01/2019

Konu    : OCAK 2019  MECLİS GÜNDEMİ

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2019 Senesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 07.01.2019 Pazartesi günü saat 11.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                 Belediye Başkanı          

1- Denetim Komisyonu Üye Seçimi

(Yazı İşl. Müd. 1814403 sayılı yazısı)

 

2- Meclis Tatil Ayının Tespiti

 (Yazı İşl. Müd. 1814394 sayılı yazısı)

 

3- 2019 Yılı Huzur Hakkı Ücreti

(Yazı İşl. Müd. 1814386 sayılı yazısı)

 

4- Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarının Belirlenmesi

( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 1809524 sayılı yazısı )

 

5- Muhtarlara Ayni Yardımın Yapılması (Elektrik, Su, Doğalgaz vb)

( Muhtarlık İşleri Müd. 1811735 sayılı yazısı)

 

6- 2019 Yılı Ücret Tarifleri Değişiklik Teklifi

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1817427 sayılı yazısı)

 

7-Yeşilkent Kapalı Pazar Alanı

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1817632 sayılı yazısı)

 

8- Fazla Çalışma Ücreti

(Zabıta Müdürlüğünün 1819750 sayılı yazısı)

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

KOMİSYON RAPORLARI

1-  Boş Kadro Değişiklik Cetveli

(Hukuk Komisyonunun 2018/27 Sayılı Raporu)