KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

  Sayı     : 56678628-301.03-../05/2019

   Konu    : Haziran 2019 Meclis Gündemi

 

 

Sayın

                                                                         

     Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2019 Senesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 10.06.2019 Pazartesi günü saat 10:30’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

           Bilgilerinizi ve seçilen Meclis Üyelerine bildirilmesi, toplantıya teşriflerini rica ederim.

                                                                                                

 

                 Turan HANÇERLİ

                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

1-Dolu Kadro Derece Değişikliği

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı)

 

2-Toplu İş Sözleşmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı)

 

3-İmranlı Belediyesi ile Kardeş Belediye Olunması

(Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı)

 

4-Razgrad Belediyesi ile Kardeş Belediye Protokolünün Yenilenmesi

     (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı)

 

5-Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

(Teftiş Kurulu Müdürlüğünün yazısı)

 

           BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

           KOMİSYON RAPORLARI

 

           1-İç Anadolu Belediyeler Birliğine Üye Olunması

               (Hukuk Komisyonunun 2019/9 sayılı raporu)