KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı     : 56678628-301.03-…/10/2019

Konu    :  2019 Yılı Ekim Ayı  Meclis Gündemi

 

Sayın

     Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2019 Senesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 07.10.2019 Pazartesi günü saat 10:30’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

           Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

                          Turan HANÇERLİ

                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

1-Avcılar İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları, Plan Notları Değişiklikleri

2-2020 Yılı Performans Esaslı Bütçe  (Tarafınıza e-mail ile gönderilmiştir)

3-Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

4-Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği

5-Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

Plan Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği

6-Kültür Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği,

 Kadın Aile Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği ve Ücret Tarifesi

7-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerinin Karşılanması

8-İhbar ve Kıdem Tazminatları İçin Borçlanma Talebi

9-Taşıt Alımı İçin Borçlanma Talebi

10-İçkili Yerler Krokisi

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-Kamu İşverenleri Sendikasına Üye Olunması ve Yetki Verilmesi

(Plan ve Bütçe İle Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2019/9 Sayılı Raporu)