KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 Sayı     : 56678628-301.03-                                                                                      

 Tarih     :…/11/2016

Konu     : KASIM 2016  MECLİS GÜNDEMİ

Sayın: Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi KASIM Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 11.11.2016 Cumai günü saat 11.00’de Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                             Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ
                                Belediye Başkanı   

 

 

 

 

 GÜNDEM MADDELERİ

1- Banka Hesaplarının Kamuya Tahsisi

(Mali Hizmetler  Müdürlüğünün  1230118  sayılı yazısı)

2- 2017 Yılı Ücret Tarifesi

(Mali Hizmetler  Müdürlüğünün  1233105  sayılı yazısı)

3- Boş Kadro Derece ve Ünvan Değişikliği

(İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün  1237041  sayılı yazısı)

4-Devir ve Takas

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı)

5-Trafo Yerleri Tahsisi

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

1- Cihangir Mahallesi 22413 Nolu Parselin Plan Tadili Hakkında

 (İmar ve Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2016/26 Sayılı Raporu)