KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı     : 56678628-301.03-…/11/2016

Konu    : ARALIK 2016  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:.............

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi ARALIK Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 05.12.2016 Pazartesi günü saat 11.00’de Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

Belediye Başkanı  

 GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Fazla Çalışma Ücreti

(Zabıta  Müdürlüğünün  1249059  sayılı yazısı)

 

2- Kamu Yararına Tahsisli Şerhinin Kaldırılması

(Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün  1247249  sayılı yazısı)

 

3- Kamu Yararına Tahsisli Şerhinin Kaldırılması

(Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün  1258238  sayılı yazısı)

 

4- Trafo Yeri Tahsisi

(Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün  1252712  sayılı yazısı)

 

5-Avcılar İlçesi Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala ve Üniversite Mahallerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

(Plan ve Proje  Müdürlüğünün  1265523  sayılı yazısı)

 

6- Plan Değişikliği Talebi

(Plan ve Proje  Müdürlüğünün  1265636  sayılı yazısı)

 

7- Avcılar İlçesi Üniversite Mahallesi 1 Pafta 20702 Parsel  Sayılı Taşınmazın Kiralanması

(Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün  1266518  sayılı yazısı)

 

8- Sermaye Artırımı

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün  yazısı)

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1- 2017 Yılı Ücret Tarifesi

(Tarife  Komisyonu 2016/6 Sayılı Raporu)

 

2- Trafo Yerleri Tahsisi

(İmar Komisyonu 2016/8 Sayılı Raporu)

 

3- Devir ve Takas

(İmar ve Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2016/28 Sayılı Raporu)