KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03-  …/12/2016

Konu    : OCAK  2017  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi OCAK Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 06.01.2017 Cuma günü saat 11.00’de Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                      Belediye Başkanı  

 GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Denetim Komisyonu Üye Seçimi

(Yazı İşl. Müd.   1280586  sayılı yazısı)

 

2- Meclis Tatil Ayının Tespiti

 (Yazı İşl. Müd.  1280595  sayılı yazısı)

 

3- 2017 Yılı Huzur Hakkı Ücreti

(Yazı İşl. Müd.  1280569  sayılı yazısı)

 

4- Avcılar Belediyesi Sosyal Tesislerde Engelli Vatandaşlarımıza İndirim Uygulanması Talebi

(İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünün  1274707  sayılı yazısı)

 

5- Sözleşmeli Personellerin Ücret Tavanlarının Belirlenmesi

(İnsan Kayn. ve Eğit. Müd.   1287040   sayılı yazısı)

 

6-Dolu Kadro Derece Değişikliği

(İnsan Kayn. ve Eğit. Müd.   1287056   sayılı yazısı)

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Avcılar İlçesi Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala ve Üniversite Mahallerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

(İmar Komisyonu 2016/11 Sayılı Raporu)

 

2- Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 45 Pafta  19935 Parsel Plan Değişikliği Talebi

 (İmar Komisyonu 2016/12 Sayılı Raporu)

 

3- Fazla Çalışma Ücreti

(Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının Müşterek 2016/9 Sayılı Raporu)

 

4-Devir ve Takas

(İmar ve Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2016/29 Sayılı Raporu)