KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı     : 56678628-301.03- …/03/2017

Konu    : MART  2017  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

     

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 10.03.2017 Cuma günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                   Belediye Başkanı  

 GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Avcılar İlçesi Cihangir Mahallesi 104 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmazın Kamuya Tahsis Haczedilemez İbaresinin  İptal Edilmesi

( Emlak ve İstimlak  Müd. 1322279 sayılı yazısı)

 

2- Avcılar İlçesi Firuzköy Mahallesi 252 Ada 5 Parsel, 252 Ada 6 Parsel ve 252 Ada 7 Parsel Sayılı Taşınmazların Kamuya Tahsis Haczedilemez İbaresinin  İptal Edilmesi

( Emlak ve İstimlak  Müd. 1322718 sayılı yazısı)

 

3- Avcılar İlçesi Firuzköy Mahallesi 7 Pafta 6209 Parsel Sayılı Taşınmazın Kamuya Tahsis Haczedilemez İbaresinin  İptal Edilmesi

( Emlak ve İstimlak  Müd. 1342441 sayılı yazısı)

 

4- Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İçin Yer Tahsisi Yapılması

( Emlak ve İstimlak  Müd. 1324912 sayılı yazısı)

 

5- Avcılar İlçesi Üniversite Mahallesi 1 Pafta 20702 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerine İrtifak/İntifa Hakkı Tesis Edilmesi

( Emlak ve İstimlak  Müd. 1342627 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

KOMİSYON RAPORLARI

1- Çanakkale İli Geyikli Belediyesinin Yardım Talebi

(Plan ve Bütçe, Dış İlişkiler ve Spor ile Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2017/2 Sayılı Raporu)

 

2- Çanakkale İli Geyikli Belediyesinin Araç Talebi

(Plan ve Bütçe, Dış İlişkiler ve Spor ile Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2017/3 Sayılı Raporu)

 

 3-2017 Yılı Ücret Tarifesi Değişiklik Teklifi

(Tarife Komisyonunun  2017/5 Sayılı Raporu)