KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı     : 56678628-301.03- …/03/2017

Konu    : NİSAN  2017  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi NİSAN Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 07.04.2017 Cuma günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                     Belediye Başkanı  

 GÜNDEM MADDELERİ

 

1- 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

(Mali Hiz. Müd.     1356850    sayılı yazısı)

 

2-2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclise Bilgi Verilmesi

 

3-Encümen Üyelerinin Seçimi

( Yazı İşleri  Müd.   1364518    sayılı yazısı)

 

4- İhtisas Komisyonlarının Seçimi

( Yazı İşleri  Müd.   1364524    sayılı yazısı)

 

5- Avcılar Gümüşpala Mahallesi 12 Pafta 22402 Parsel Üzerinde Kamuya Yararına Tahsislidir  Haczedilemez Şerhinin Kaldırılması

( Emlak ve İstimlak  Müd. 1351028 sayılı yazısı)

 

6-  Dolu Kadro Derece Değişikliği

( İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müd. 1360071 sayılı yazısı)

 

7- Muhtarlıklara Ayni Yardım Yapılması

( Muhtarlık İşleri  Müd. 1363388 sayılı yazısı)

 

8- Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 45 Pafta 19935 Parsel Plan Tadilatı Talebi

( Plan ve Proje  Müd.  1366577   sayılı yazısı)

 

9- Avcılar Yeşilkent Mahallesi 3 Pafta 1767 Parsele Kullanım Hakkı Verilmesi

( Emlak ve İstimlak  Müd. 1366405 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İçin Yer Tahsisi Yapılması

(İmar ve Hukuk  Komisyonlarının  Müşterek 2017/5 Sayılı Raporu)