KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03- 

 Tarih     :…/05/2017

  Konu    : HAZİRAN  2017  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZİRAN Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 09.06.2017 Cuma günü saat 16.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                 Belediye Başkanı  

 

 

 GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Avcılar Kültür Merkezi ve Hizmet Binası Yapılması İşi İle İlgili İller Bankası A.Ş.den Kredi Talebi

( Mali Hizmetler  Müd. 1400309 sayılı yazısı)

 

2- Avcılar Firuzköy Mahallesi 1 Pafta, 63 Parsel Sayılı Taşınmazın Kamuya Tahsislidir Haciz Edilemez İbaresinin Terkini

( Emlak ve İstimlak  Müd. 1405897 sayılı yazısı)

 

3- Banka Hesaplarının Kamuya Tahsisi  

( Mali Hizmetler  Müd. 1409899 sayılı yazısı)

 

4-  Taşınır Malların Kamuya Tahsisi

( Mali Hizmetler  Müd. 1409919 sayılı yazısı)

 

5-  Avcılar İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişiklikleri

( Plan ve Proje Müdürlüğünün 1410173 sayılı yazısı)

 

6- Avcılar Firuzköy Mahallesi 309 Ada, 13 Sayılı Parselin Bir Kısmına ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

( Plan ve Proje Müdürlüğünün 1410736 sayılı  yazısı)

 

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-  Ek Ücret Tarifesi

 (Tarife Komisyonunun  2017/7 Sayılı Raporu)