KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı     : 56678628-301.03-…/06/2017

Konu    : TEMMUZ 2017  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 07.07.2017 Cuma günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                        Mahir  DOĞAN

                                                                                                                         Belediye Başkan V.  

 GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Avcılar Gümüşpala Mahallesi 16 Pafta 22043 Parselin Kamu Yararına Tahsislidir ve Haczedilemez Şerhinin Kaldırılması

( Emlak İstimlak  Müd. 1426659 sayılı yazısı)

 

2- Avcılar Tahtakale Mahallesi 654 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde Modern  Pazar Yerleri Kurmak, İşletmek ve Uzun Süreyle İrtifak/ İntifa Hakkı Tesis Edilerek  Kiraya Verilmesi

( Emlak İstimlak  Müd. yazısı)

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-  Avcılar İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişiklikleri ile Avcılar Firuzköy Mahallesi 309 Ada, 13 Sayılı Parselin Bir Kısmına ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 (İmar Komisyonunun  2017/5 Sayılı Raporu)

 

2- İnşaat Yıkım Bedeli

(Tarife Komisyonunun  2017/9 Sayılı Raporu)