KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı: 56678628-301.03-

Tarih…/09/2017

Konu: EYLÜL 2017  MECLİS GÜNDEMİ

 

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi EYLÜL Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 15.09.2017 Cuma günü saat 16.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                             Belediye Başkanı  

 

 

 

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız Arasında Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Protokol Yapılması

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1440740 sayılı yazısı)

 

2-  Avcılar Firuzköy Mahallesi 243 DO IIb Pafta 250 Ada 6 Parsel Sayılı Taşınmazın Satışı

(Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünün 1456762 sayılı yazısı)

 

3- Boş Kadro Değişikliği

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 1466900 sayılı yazısı)

 

4- Avcılar Firuzköy Mahallesi 23159, 23160, 23161 Parsel Sayılı Belediyemiz Malı Taşınmazların İstanbul Üniversitesi adına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesinin (d )  Bendine Göre Bedeli Karşılığında ( Takdir Edilecek Bedelle) İstanbul Üniversitesi Adına Devri Yapılması

(Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünün 1469833 sayılı yazısı)

 

5- Belediyemiz ile Yunanistan’ın Komotini (Gümülcine) Belediyesi  Arasında Kardeş Belediye  Protokolü Yenilenmesi

(Dış İlişkiler Müdürlüğünün 1471403 sayılı yazısı)

 

6- Avcılar Üniversite Mahallesi 2 Pafta 11428 Parselin Firuzköy Mahallesinde Kalan  Bölümüne Ait Kısmın İmar Kanunu’nun 17. Maddesi Gereği Yoldan İhdas Sonucu Oluşan Parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e ) Bendine Göre Satış Kararı Alınması

(Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünün 1471063 sayılı yazısı)

 

7- Çanakkale Geyikli Belediye Başkanlığına Tahsis Edilen Araçların Süresinin  Uzatılması

(Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 1472054 sayılı yazısı)

 

8- Borçlanma Talebi

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1472702 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-  Avcılar İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişiklikleri

 (İmar Komisyonunun 2017/6 Sayılı Raporu)

 

2- Avcılar Firuzköy Mahallesi 309 Ada, 13 Sayılı Parselin Bir Kısmına ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

(İmar Komisyonunun 2017/7 Sayılı Raporu)

 

3- Avcılar Tahtakale Mahallesi 654 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde Modern Pazar Yerleri Kurmak, İşletmek ve Uzun Süreyle İrtifak/ İntifa Hakkı Tesis Edilerek Kiraya Verilmesi

( Hukuk Komisyonu 2017/18 Sayılı Raporu)