KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03-  ../09/2017

Konu    : EKİM 2017  MECLİS GÜNDEMİ

 

 

Sayın:...............................

Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi EKİM Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 18.10.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                Belediye Başkanı  

 

1- 2018  Yılı Performans Programı

(Mali Hizmetler  Müdürlüğünün   1482292   sayılı yazısı)

 

2-2018  Yılı Performans Esaslı Bütçe

(Mali Hizmetler  Müdürlüğünün   1482320  sayılı yazısı)

 

3- Avcılar Yeşilkent Mahallesi Tevfik Fikret Cad. 3 Pafta 1766 Parsel 8.220,00 m² alanlı tasarrufu idaremize ait taşınmaz üzerinde uygun görülen ve belirlenecek alanda Sosyal Etkinlik Alanı ( Lunapark, Kafe, Dinlenme ve Eğlence Tesisi ) olarak 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ve şartnamesi gereğince ihale yolu ile kiraya verilmesi

(Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünün 1473773 sayılı yazısı)

 

4- Avcılar Cihangir Mahallesi 39 Pafta 22413 Parsel ile 31 Pafta 17348 Parselin Bir Kısmını İçeren 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği

(Plan ve Proje  Müdürlüğünün 1484284 sayılı yazısı)

 

5- Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala ve Üniversite Mahallelerine İlişkin “UİP-24096,1” , “ “UİP-7724,2” , “UİP-8037,5” , Plan  İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği İtirazları

(Plan ve Proje  Müdürlüğünün 1485719 sayılı yazısı)

 

6- Avcılar ilçesi Merkez, Ambarlı, Cihangir ve Denizköşkler Mahallelerine İlişkin “UİP-4637,6” Plan İşlem Numaralı  1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği İtirazları

(Plan ve Proje  Müdürlüğünün 1485713 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-  Avcılar İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişiklikleri

 (İmar Komisyonunun 2017/8 Sayılı Raporu)

 

2- Boş Kadro Değişikliği

 ( Hukuk Komisyonu 2017/23 Sayılı Raporu)

 

3- Belediyemiz ile Yunanistan’ın Komotini (Gümülcine) Belediyesi  Arasında Kardeş Belediye  Protokolü Yenilenmesi

( Dış İlişkiler ve Spor Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Müşterek 2017/3 Sayılı Raporu)

 

4- Avcılar Firuzköy Mahallesi 23159, 23160, 23161 Parsel Sayılı Belediyemiz Malı Taşınmazların İstanbul Üniversitesi adına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesinin (d )  Bendine Göre Bedeli Karşılığında ( Takdir Edilecek Bedelle) İstanbul Üniversitesi Adına Devri Yapılması

( İmar ve Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2017/11 Sayılı Raporu)

 

5-06.02.2017 tarih ve 2017/15 sayılı Meclis Kararının revize edilmesi

( Tarife Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Müşterek 2017/2  Sayılı Raporu)