KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı     : 56678628-301.03-

Tarih     : 30/11/2017

Konu    : ARALIK  2017  MECLİS GÜNDEMİ

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi ARALIK Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 08.12.2017 Cuma günü saat 16.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                           Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı  

1-Atama İşleri

(İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün   1511200  sayılı yazısı)

 

2- Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarının Belirlenmesi

(İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün   1522643  sayılı yazısı)

 

3-Zabıta Hizmetleri İçin Taşıt Kiralama Hizmet Alım İşi

(Zabıta Müdürlüğünün 1522000 sayılı yazısı )

 

4-Borçlanma Talebi

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1528378 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

1-  Avcılar İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişiklikleri

 (İmar Komisyonunun 2017/17 Sayılı Raporu)

 

2- 2018  Yılı Ücret Tarifeleri

( Tarife Komisyonu 2017/12)

 

3- Üniversite Mahallesi 6 Pafta 23031 ve Cihangir Mahallesi 39 Pafta 22413 Nolu Parsellerin İlgili Kuruma Tahsisin Yapılması Hk.

( İmar ve Hukuk Komisyonu Müşterek 2017/18)