KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı     : 56678628-301.03-…/12/2017

Konu    : OCAK  2018  MECLİS GÜNDEMİ

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2018 Senesi OCAK Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 02.01.2018 Salı günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı  

1- Denetim Komisyonu Üye Seçimi

(Yazı İşl. Müd.   1546324   sayılı yazısı)

 

2- Meclis Tatil Ayının Tespiti

 (Yazı İşl. Müd.   1546335   sayılı yazısı)

 

3- 2018 Yılı Huzur Hakkı Ücreti

(Yazı İşl. Müd.   1546342   sayılı yazısı)

 

4- Toplu İş Sözleşmesi İmzalanması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 1539104 sayılı yazısı )

 

5- İmar Kanununun 17.Maddesinin Uygulama Talebi

( Emlak ve İstimlak Müd. 1541545 sayılı yazısı)

 

6- Taşınmaz  Satışı

( Emlak ve İstimlak Müd. 1541918 sayılı yazısı)

 

7- Dolu Kadro Derece Değişikliği

( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 1541926 sayılı yazısı )

 

8-  08.12.2017 Tarihli Meclis Kararının Kullanıma Yetişmediğinden Yenilenmesi Talebi

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1550988 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

KOMİSYON RAPORLARI

1-  Sokak İsim Değişikliği

(İmar Komisyonunun 2017/20 Sayılı Raporu)

 

2- Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarının Belirlenmesi

(Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonunun Müşterek   2017/9 Sayılı Raporu)

 

3- Zabıta Hizmetleri İçin Taşıt Kiralama Hizmet Alım İşi

(Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonunun Müşterek   2017/10 Sayılı Raporu)