KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

Meclis Gündemi

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03-                                                                                        …/08/2018

   Konu    : EYLÜL 2018  MECLİS GÜNDEMİ

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2018 Senesi EYLÜL Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 03.09.2018 Pazartesi günü saat 11.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                

                                                                                                        Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                    Belediye Başkanı  

 

 

 

 

1- Sağlık Tesisi Yapılmak Şartıyla Bedeli Karşılığında Taşınmaz Devri

(Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün   1690809  sayılı yazısı)

 

2- Plan Değişikliği İtirazı

(Plan ve Proje Müdürlüğünün 1686145 sayılı yazısı)

 

3- İstanbul  İmar Yönetmeliğinin 19/f-1. Maddesinin Uygulanması Talebi

( İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1716972 sayılı yazısı)

 

4-Ücret Tarifeleri Değişiklik Teklifi

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ