KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

Meclis Gündemi

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03-                                                                                        …/04/2017

 Konu    : MAYIS  2017  MECLİS GÜNDEMİ                                                                                

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 02.05.2017 Salı günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                         Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                 Belediye Başkanı          

 GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Avcılar Firuzköy Mahallesi 1 Pafta 63 Parsel Sayılı Taşınmaz ile TOKİ adına kayıtlı  Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule Mevkii 654 Ada 1 Parselin Trampa Edilmesi

( Emlak ve İstimlak  Müd. 1371624 sayılı yazısı)

 

2- Avcılar Firuzköy Mahallesi 243DO IIB Pafta, 310 Ada, 6 Parsel ile 243DO IIB Pafta, 310 Ada, 7 Parsel sayılı Taşınmazların Kamuya Tahsislidir Haciz Edilemez İbaresinin Terkini

( Emlak ve İstimlak  Müd. 1375386 sayılı yazısı)

 

3-  Ek Ücret Tarifesi

( Ruhsat ve Denetim Müd. 1383904  sayılı yazısı)

 

4-  2016 Yılı Kesin Hesabı

( Mali Hiz.  Müd.   1385735  sayılı yazısı)

 

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Dolu Kadro Derece Değişikliği

 (Hukuk Komisyonunun  2017/10 Sayılı Raporu)

 

2-  Muhtarlıklara Ayni Yardım Yapılması

(Hukuk ile  Plan ve Bütçe  Komisyonlarının Müşterek   2017/3 Sayılı Raporu)

 

3-  Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 45 Pafta 19935 Parsel Plan Tadilatı Talebi

 (İmar Komisyonunun 2017/3 Sayılı Raporu)