KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

Olağanüstü Meclis Gündemi

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 Sayı     : 56678628-301.03-                                                                                       …/07/2018

   Konu    :  Olağanüstü Meclis Gündemi

 

 

 

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

 

 

 

 

              Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2018 Senesi TEMMUZ Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, 5393  sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesine göre aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24.07.2018 Salı günü saat 10.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                   Belediye Başkanı  

 

 

 

 

 

GÜNDEM

 

1- Belediyemiz Şirketi Bathonea A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyelerinin  Atamalarının ve Görev Değişikliklerinin Yapılması için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi