KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
Kurumsal / İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU VE ÇALIŞMALARINA AİT

BİLGİLENDİRME TEBLİĞİ

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında Kurumumuzda 27.12.2013 tarihli yazı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuş ve;

İşveren Vekili – Kurul Başkanı (Destek Hizmetleri Müdürü) : Nejat DUVARCI

İş Güvenliği Uzmanı (A sınıfı) (Strateji Geliştirme Şefi) :  Nalan BAŞARAN ÖZTÜRK

Sağlık İşleri Müdürü- İşyeri Hekimi – Doktor : M.Necat ÖZEN 

görevlendirilmişlerdir.    

18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İşyeri Hekiminin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanan, “AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ” 08.05.2015 tarih ve 69 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11, 12 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında “AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ACİL EYLEM PLANI” İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanmış ve 23.10.2015 tarihli toplantıda onaylanmıştır.

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği için tıklayınız..

Acil Eylem Planı içn tıklayınız..