Ana Sayfa / Etik Komisyonu

Etik Komisyonu


5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlığımızca idari görevliler arasından Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU 2019 YILI FAALİYET RAPORU

-    “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği kurulan  Avcılar Belediyesi Etik Komisyonu üyeleri 08.08.2019 tarih ve 1961876/1711 referans nolu Başkanlık Olur’u ile belirlendi.
-    Etik Kurulu 3 (üç) ayda bir olağan olarak toplandı.
-    Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Web sayfamızda yayınlandı.
-    Etik Kuruluna müracaat için başvuru formu Web sayfamızda yayınlandı.
-    25-31 Mayıs Etik Haftasında personele yönelik etik hakkında eğitim düzenlendi.
-    2019 yılında “Kurumsal Etik” eğitimi 12 Haziran 2019 yılında Etik Kurulu Başkanlığı Eğitimcisi Şükrü GELMEZ tarafından verildi.
-    Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele okutularak imzalatıldı ve özlük dosyalarına konulması sağlandı.  
 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Etik Komisyonu Başkanı
Yazgülü KARATAŞ
Başkan Yardımcısı


Etik Komisyonu Üyesi
Mustafa Kemal TOPRAK
Hukuk İşleri Müdürü


Etik Komisyonu Üyesi
Nurten FUNDA
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
 

MEVZUAT

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik (Yürürlük Tarihi 13/04/2005)

 

ETİK KOMİSYON BAŞVURU FORMU

güzelbi fikir