Ana Sayfa / Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon ve Misyonumuz


A. MİSYON
Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla, kamu yararını koruyarak, vatandaşların yaşam kalitesini arttıran yerel hizmetleri; şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve vatandaş memnuniyeti esasıyla sunan; hizmet eşitliğini sağlamış, çevreci ve sosyal refahı yüksek bir kent yaşamı sağlamak.


B. VİZYON
Evrensel sürdürülebilir ilkeler temelinde kent kültürüne sahip çıkan, sosyal ve ekonomik gelişmeleri takip eden, tüm canlıların yaşam haklarına saygılı, hesap verebilir öncü belediyecilik hizmeti sunmak.


C. TEMEL DEĞERLER
 Halkçılık
 Katılımcılık
 Yenilikçilik
 Erişilebilirlik
 Şeffaflık
 Hesap Verebilirlik
 Güvenilirlik
 Verimli ve Etkin Kaynak Yönetimi
 Sürekli İyileştirme
 Sürdürülebilir Hizmet
 Yaşanabilir Kent
 Eşit Hizmet Üreten
 Hizmette Çözüm Odaklılık
 Vatandaş Memnuniyeti
 Bilgi Güvenliği
 Çalışanların İhtiyaçlarını Dikkate Alan

güzelbi fikir