Ana Sayfa / Mevzuat

Mevzuat
2872 Çevre Kanunu
5393 Belediye Kanunu
2464 Belediye Gelirleri Kanunu
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2886 Devlet İhale Kanunu
657 Devlet Memurları Kanunu
1319 Emlak Vergisi Kanunu
3194 İmar Kanunu
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4734 Kamu İhale Kanunu
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5326 Kabahatler Kanunu
Kimlik Paylaşım Sistemi Kullanım ve Yetkilendirme Yönergesi
Şifre Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi


güzelbi fikir