Ana Sayfa / Duyurular / EKİM 2020 MECLİS GÜNDEMİ

EKİM 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 56678628-301.03- …/09/2020
Konu : 2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

MECLİS GÜNDEMİ
Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı 2020 Senesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 05.10.2020 Pazartesi günü saat 16:00’da Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


Turan HANÇERLİ
Belediye Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ
1- 2021 Yılı Performans Programı
(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2178873 sayılı yazısı)
2- 2021 Yılı Performans Esaslı Bütçe
(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2178908 sayılı yazısı)
3- Avcılar İlçesi 4. ve 5. Bölge 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği
(Plan ve Proje Müdürlüğünün 2178135 sayılı yazısı)
4- Avcılar İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişiklikleri (Plan ve Proje Müdürlüğünün 2178115 sayılı yazısı)
BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 güzelbi fikir