Ana Sayfa / Projeler / Avcılar İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişikliklerinin Revizyonu

Avcılar İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişikliklerinin Revizyonu

(Kooperatif Alanları hakkında, çift simgeli alanlar vb. özellikli alanlar hakkında)

2019 yılının Eylül ayında yaşadığımız depremler sonucunda başkanlığımızca oluşturulan kriz merkezince incelemesi yapılan çok sayıda yapının, beklenen İstanbul depremini yıkılmadan atlatamayacağı değerlendirilmiştir. Olası deprem riskinin sürekli bulunduğu 1.Derece deprem bölgesinde yer alan Avcılar ilçesinde önceliğin vatandaşların can güvenliği olduğu düşünülerek binaların bir an önce yenilenmesi hedefiyle hazırlanarak onaylanan ilçemize ait plan notu değişikliği teklifi maddeleri ilçemiz kamuoyunda gündem yaratmıştır. 15.05.2020 tarihinde onaylanan plan notu değişikliğinin, ada ve parsel bazındaki incelemelerimiz doğrultusunda plan yapım gerekçesini gerçekleştirmede yeterli gelmemesi ve uygulama sıkıntıları oluşturmasıyla sebepleriyle söz konusu plan notu değişikliği teklifi revize edilerek Avcılar Belediyesi İlçe Meclisine sunulmuştur.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan notu değişiklikleri, 02.11.2020 gün ve 2020/67 sayılı Avcılar Belediyesi İlçe Meclis Kararı ile karara bağlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

Müdürlüğümüzce hazırlanan İstanbul Genelindeki 6306 sayılı yasa kapsamındaki Riskli Yapılara ilişkin Mer’i İmar Planlarına Plan Notu ilavesi teklifi incelenerek, İstanbul bütününde yürürlükte olan tüm 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının ilgili plan notlarına ilave edilerek hazırlanması, ayrıca İlçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının plan notlarına ilave edilmesine dair ilgili müdürlüklerce hazırlık yapılması İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar komisyonunca uygun görülmüştür. İstanbul geneli için öncü kabul edilen çalışmamız sonucunda; 17.12.2020 tarih, 1370 numaralı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliği çalışması, ilçemiz planlarına da işlenmiş olup hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği çalışmamız 14.01.2021 tarih ve 69 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak 21.01.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.
 güzelbi fikir