Ana Sayfa / Duyurular / Haziran 2019 Meclis Gündemi

Haziran 2019 Meclis Gündemi

T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı     : 56678628-301.03-../05/2019
Konu    : Haziran 2019 Meclis Gündemi

Sayın

 Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2019 Senesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 10.06.2019 Pazartesi günü saat 10:30’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

           Bilgilerinizi ve seçilen Meclis Üyelerine bildirilmesi, toplantıya teşriflerini rica ederim.

                                                                                                

                                                                                                               Turan HANÇERLİ

                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

1-Dolu Kadro Derece Değişikliği

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı)

 

2-Toplu İş Sözleşmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı)

 

3-İmranlı Belediyesi ile Kardeş Belediye Olunması

(Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı)

 

4-Razgrad Belediyesi ile Kardeş Belediye Protokolünün Yenilenmesi

     (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı)

 

5-Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

(Teftiş Kurulu Müdürlüğünün yazısı)

 

           BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

           KOMİSYON RAPORLARI

 

           1-İç Anadolu Belediyeler Birliğine Üye Olunması

               (Hukuk Komisyonunun 2019/9 sayılı raporu)güzelbi fikir