Ana Sayfa / Duyurular / Satışa Çıkarılacak Taşınmaz Listesi

Satışa Çıkarılacak Taşınmaz Listesi

Avcılar İlçesi, Merkez Mah,47 pafta 4769 parsel numaralı sayılı taşınmaz için 6306 sayılı Afet RiskiAltındaki  Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli olduğu kesinleşen  yapının maliklerin üçte iki çoğunluğu ile alınan kararına istinaden ilgi dilekçe talebiyle yapılan açık artırma usulüsatış ihalesine üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından satın alınmadığından açık artırma usulüile satış işlemi üçte iki çoğunluk hissedarlarına yapılamamıştır. Bu nedenle söz konusu konu arsa paylarının satışı gerçekleştirilmesi için 6306 sayılı KanununUygulama   Yönetmeliğinin   15/A   Maddesinin   12.   Fıkrasında.zikredilen   hükmü   gereği   ekteki   ilan tutanağının Belediyemizin internet sayfasında yayınlanması istenmiştir. Taşınmaz Listesi
güzelbi fikir