Ana Sayfa / Duyurular / TEMMUZ 2020 MECLİS GÜNDEMİ

TEMMUZ 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı  : 56678628–301.05- 01/07/2020

Konu:   Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi  

 

Sayın,

 

Koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen Nisan, Mayıs, Haziran aylarında olağan olarak toplanamayan Avcılar Belediye Meclisinin bu aylara ait gündemleri birleştirilerek 7. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı 2020 Senesi Temmuz Ayına ait Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 06.07.2020 Pazartesi günü saat 16:00’da Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız KENTER Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

                       

                                                                                                             Turan HANÇERLİ

                                                                                                             Belediye Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ:

1-2019 Yılı Faaliyet Raporu  (Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı)

2-2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclise Bilgi Verilmesi  (Yazı İşleri Müdürlüğünün 2094086 sayılı yazısı)

3-Encümen Üye Seçimi (Yazı İşleri Müdürlüğünün 2094104 sayılı yazısı)

4-İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması ve Üye Seçimi (Yazı İşleri Müdürlüğünün 2094096 sayılı yazısı)

5- Muhtarlıklara Ayni Yardım Yapılması (Yazı İşleri Müdürlüğünün 2096607 sayılı yazısı)

6-2019 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi  (Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2111200 sayılı yazısı)

7- Avcılar Tahtakale Mahallesi 634 Adada Bulunan Taşınmazın (Spor Kompleksi Basketbol, Voleybol, Futbol Sahası)  Kiralanması

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 2128108 sayılı yazısı)

8-Avcılar Üniversite Mahallesi 18 Pafta 22768 Parselde Bulunan Taşınmazın (Paşaeli Kent Parkı Alanında Bulunan; Lokanta, Düğün Salonu, Büfeler, Kafeteryalar ve WC) Kiralanması (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 2128090 sayılı yazısı)

9-Avcılar Çocuk Evi ve Çocuk Kulübü Ücretleri  (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 2128062 sayılı yazısı)

10-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Revize Edilmesi (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 2128131 sayılı yazısı)

11-Dolu Kadro Derece Değişikliği (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2122160 sayılı yazısı)

12-Boş Kadro Değişikliği ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2122503 sayılı yazısı)

13-Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ile Toplu Sözleşme İmzalanması için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2119365 sayılı yazısı)

14-Avcılar İlçesi, Ambarlı Mahallesi 25 Pafta 11561 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

(Plan ve Proje Müdürlüğünün 2132032 sayılı yazısı)

15-Gümüşpala Mahallesi, 23179 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

(Plan ve Proje Müdürlüğünün 2096723 sayılı yazısı)

16-Avcılar, Ambarlı Mahallesi 6513 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

(Plan ve Proje Müdürlüğünün 2096343 sayılı yazısı)

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİgüzelbi fikir