Ana Sayfa / Projeler / İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması

Yeşilkent  Mahallesi, 16.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tem ve D-100 Karayolları Arası Nazım İmar Planı kapsamında kalmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin b) bendi gereği yapım ve onama yetkisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 12.04.2013 tarih ve 901 sayılı İBB Meclis Kararı ile söz konusu Yeşilkent Mahallesi’ne ait Nazım İmar Planını yenileme çalışmaları kararı alınmıştır.

Yeşilkent Mahallesinde yaşayan halkın beklentisinin ve ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışması devam eden plana altlık oluşturmak ve plan sürecini hızlandırmak amacıyla Avcılar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Öneri 1/5000 ölçekli Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanarak İBB’ye gönderilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından söz konusu bölgeyi kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına başlandığı tarafımıza iletilmiş olup konuyla ilgili Belediyemiz ile koordinasyonlu bir şekilde çalışmalar devam etmektedir.güzelbi fikir