Ana Sayfa / Duyurular / OCAK 2020 MECLİS GÜNDEMİ

OCAK 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 Sayı     : 56678628-301.03-   …/01/2020

Konu    : 2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

 

 Sayın

     

Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2020 Senesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 06.01.2020 Pazartesi günü saat 10:30’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                               Turan HANÇERLİ

                                                                                                                 Belediye Başkanı

1- Denetim Komisyonu Üye Seçimi

(Yazı İşleri Müdürlüğünün 2047050 sayılı yazısı)

2- 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Hakkında Meclise Bilgi Sunulması

(Yazı İşleri Müdürlüğünün 2047107 sayılı yazısı)

3- 2020 Yılı Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücreti

(Yazı İşleri Müdürlüğünün 2047072 sayılı yazısı)

4- Meclis Tatil Ayının Tespiti

 (Yazı İşleri Müdürlüğünün 2047064 sayılı yazısı)

5- Trafo Yeri Tahsisi

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 2039747 sayılı yazısı)

6-Türkiye Sakatlar Derneği İle İşbirliği Yapılması ve Ortak Hizmet Projeleri Geliştirilmesi

(Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2044446 sayılı yazısı)

7-Boş Kadro Ünvan Değişikliği

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2028243 sayılı yazısı)

8-Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Belirlenmesi

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün2051728 yazısı)

9- Cihangir Mahallesi, 103 Ada 3 Parsele İlişkin Plan Değişikliği

(Plan ve Proje Müdürlüğünün 2037569 sayılı yazısı)

10- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İle İmzalanacak Protokoller İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2052504 sayılı yazısı)

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİgüzelbi fikir