Ana Sayfa / Duyurular / 2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı     : 56678628-301.03-  …/08/2019
Konu    :  2019 Yılı Eylül Ayı  Meclis Gündemi

 

 Sayın

Meclis Üyesi

     

Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2019 Senesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 02.09.2019 Pazartesi günü saat 10:30’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

           Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                 Turan HANÇERLİ

                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

2020-2024 Yılları Stratejik Planı

      (Tarafınıza e-mail yolu ile iletilmiştir.) (Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı)

 

2020 Yılı Performans Programı

(Tarafınıza e-mail yolu ile iletilmiştir.) (Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı)

 

Kamu İşverenleri Sendikasına Üye Olunması ve Yetki Verilmesi

(Yazı İşleri Müdürlüğünün 1965785 sayılı yazısı.)

 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kurulması

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 1967103 sayılı yazısı)

 

Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

(Havai Fişek Gösterilerinin Yasaklanması)

(Zabıta Müdürlüğünün 1970066 sayılı yazısı)

 

 BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİgüzelbi fikir