Ana Sayfa / Duyurular / Merkez Mah., Yakar Sk., 27 Pafta 20134 parsel numaralı sayılı taşınmazla ilgili ilanen duyuru

Merkez Mah., Yakar Sk., 27 Pafta 20134 parsel numaralı sayılı taşınmazla ilgili ilanen duyuru

Avcılar İlçesi, Merkez Mah., Yakar Sk., 27 Pafta 20134 parsel numaralı sayılı taşınmaz için 6306sayılı   Afet   Riski   Altındaki   Alanların   Dönüştürülmesi   Hakkında   Kanun   kapsamında   riskli   olduğukesinleşen yapının maliklerin üçte iki çoğunluğu ile alınan kararına istinaden ilgi dilekçe talebiyle yapılanaçık artırma usulü satış ihalesine üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından pey sürülmediğindenaçık artırma usulü ile satış işlemi üçte iki çoğunluk hissedarlarına yapılamamıştır.

Bu nedenle söz konusu konu arsa paylarının satışı gerçekleştirilmesi için 6306 sayılı KanununUygulama   Yönetmeliğinin   15/A   Maddesinin   12.   Fıkrasında. zikredilen   hükmü   gereği ilan metni:Duyuru
güzelbi fikir