Ana Sayfa / Duyurular / ŞUBAT 2020 MECLİS GÜNDEMİ

ŞUBAT 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı     : 56678628-301.03-                                                                                        …/01/2020
Konu    : 2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

                                                                   

Sayın

       

Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2020 Senesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 03.02.2020 Pazartesi günü saat 10:30’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

Turan HANÇERLİ
Belediye Başkanı

 

1- Tarihi Kentler Birliği Üye Seçimi

(Yazı İşleri Müdürlüğünün 2063060 sayılı yazısı)

2- Ücret Tarifesi Değişikliği

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 2064174 sayılı yazısı)

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİgüzelbi fikir