Ana Sayfa / Duyurular / Ambarlı Mah., Cumhuriyet Cad. 26 Pafta 16577 parsel numaralı sayılı taşınmazla ilgili ilanen Duyuru

Ambarlı Mah., Cumhuriyet Cad. 26 Pafta 16577 parsel numaralı sayılı taşınmazla ilgili ilanen Duyuru

Avcılar İlçesi, Ambarlı Mah., Cumhuriyet Cad.  26  Pafta 16577 parsel numaralı sayılı taşınmaz için 6306sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli olduğu kesinleşen yapınınmaliklerin üçte iki çoğunluğu ile alınan kararına istinaden ilgi dilekçe talebiyle yapılan açık artırma usulü satışihalesine üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından pey sürülmediğinden açık artırma usulü ile satış işlemiüçte iki çoğunluk hissedarlarına yapılamamıştır

Bu nedenle söz konusu konu arsa paylarının satışı gerçekleştirilmesi için 6306 sayılı Kanunun UygulamaYönetmeliğinin 15/A Maddesinin 12. Fıkrasında.zikredilen hükmü gereği ilan tutanagı :Duyuru
güzelbi fikir