Ana Sayfa / Projeler / Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Plan Çalışması

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Plan Çalışması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Plan çalışması başlatıldı. Bu kapsamda 3 ayak olarak planlanan (Sera Gazı Envanteri Oluşturma, Azaltım Eylem Planı Oluşturma ve Uyum Eylem Planı Oluşturma) çalışmaların ilki olan Sera Gazı Envanteri Oluşturma adımı 22 Haziran 2020 tarihinde atılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir.Avcılar Paylaşıyor güzelbi fikir