Ana Sayfa / Duyurular / OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı  : 56678628–301.05-                                                                                              …/04/2020

Konu:  Olağanüstü Meclis Toplantısı

                                                            Sayın

 

            Yeni koranavirüs (Covid-19) salgınıyla ve Depremle  mücadele kapsamında Belediye Meclisimizin olağanüstü toplantı zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda Belediye Meclisimiz,  tüm sağlık tedbirlerinin alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun (Ek Fıkra: 30/5/2007-5675/3 md.) 20. maddesi, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve 89780865-153-E.5887 sayılı genelgesi ve İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisinin 9 sayılı kararları doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da Barış Manço Kültür Merkezi salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacaktır.

             Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

                       

                                                                                                             Turan HANÇERLİ

                                                                                                             Belediye Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ:

Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

7244 sayılı Kanun’un 1/ç maddesi hükümleri gereğince Belediyemizin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi hususlarının görüşülmesi.

Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında;

 Halk sağlığı ve güvenliği adına hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına salgından korunmak amacıyla kişisel koruyucu malzeme ve ekipman temininde destek verilmesi, kamuya açık alanlarda vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kişisel dezenfeksiyon ihtiyacının sağlanması, gıda ve yiyecek satışlarının durdurulması sebebiyle sahada görev alan personelimizin yemek hizmetlerinin belediye imkanları ile sağlanması konularında harcama yapmak için idareye, gerekiyorsa diğer kurum ve kuruluşlarla protokol yapmak konusunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi.

Deprem Bölgesinde Bulunan Avcılarımızda Depreme Hazırlık Kapsamında Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını aksatmadan yürütebilmek amacıyla;

Belediyemiz Avbel Kentsel Yapı Tasarım San. ve Tic. A.Ş’nin ve Bathonea A.Ş. şirketlerimizde Yönetim Kurulunda Belediyemizi temsil etmek ve gerçek kişileri atamak ve değiştirmek üzere Belediye Başkanımız Turan HANÇERLİ’ye yetki verilmesi.

 

Ambarlı Mah. Mezarlık Sok No:10 İSTANBUL 

                                                                 

Telefon No: 444 69 89                                       Kep Adresi:avcilarbelediyesi@hs01.kep.tr                                

e-Posta:yaziisleri@avcilar.bel.tr                         İnternet Adresi:www.avcilar.bel.trgüzelbi fikir