Ana Sayfa / Duyurular / MART 2020 MECLİS GÜNDEMİ

MART 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı     : 56678628-301.03- …/02/2020

Konu    : 2020 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

 

Sayın

       

Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2020 Senesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 02.03.2020 Pazartesi günü saat 10:30’da Avcılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                               Turan HANÇERLİ

                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

1-Çevre Faaliyetleri Kapsamında İşbirliği Protokolleri ve Sözleşme Yapmak İçin Başkanlık Makamına Yetki Verilmesi (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2075713 sayılı yazısı)

2-Sermaye Artırımı (Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı)

3-Engelli Rehabilitasyon Merkezine İsim Verilmesi

(Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİgüzelbi fikir