Ana Sayfa / Duyurular / 2019 Yılı Kasım Ayı  Meclis Gündemi

2019 Yılı Kasım Ayı  Meclis Gündemi

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı     : 56678628-301.03- …/10/2019
Konu    :  2019 Yılı Kasım Ayı  Meclis Gündemi

 

 Sayın 

Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2019 Senesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 04.11.2019 Pazartesi günü saat 10:30’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

           Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                               Turan HANÇERLİ

                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

 

1-2020 Yılı Ücret Tarifesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı)

 

2-Avcılar İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları İlave Plan Notları Değişiklikleri (Plan ve Proje Müdürlüğünün Yazısı)

 

3-Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Revize Edilmesi (Veteriner İşleri Müdürlüğünün Yazısı)

 

4-Kardeş Belediye Olunması Taleplerinin Görüşülmesi (Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün Yazıları)

 

5-Belediye Başkanına Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi (Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün Yazısı)

 

6-Belediye Başkanına Kiralama ve Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

KOMİSYON RAPORLARI

1-Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği   (Hukuk Komisyonunun 2019/17 sayılı raporu)

 

2- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Plan Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği

    (İmar ve Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2019/9 sayılı raporu)

 

3-Kültür Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği 

Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği ve Ücret Tarifesi( Hukuk ve Tarife Komisyonlarının Müşterek 2019/4 sayılı raporu)güzelbi fikir