Ana Sayfa / Projeler / Avcılar İlçesi, 1/1000 Ölçekli Avcılar 4. ve 5. Bölge (D-100 Güneyi) Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

Avcılar İlçesi, 1/1000 Ölçekli Avcılar 4. ve 5. Bölge (D-100 Güneyi) Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

(Plan Notlarının 3., 4., 6. Maddesi ile Ticaret/Ticaret+Hizmet Alanları Hükümlerinin 2. ve 4. Maddelerine ilişkin plan notu değişikliği )

15.05.2001 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onanan "İmara Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt Raporu" hâlihazırda yürürlükte olan, 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar 4. ve 5. Bölge (D-100 Güneyi) Uygulama İmar Planı çalışmalarında en son dayanak rapor olmuş ve onaylı planlarda altlık olarak kullanılmıştır.

Hâlihazırda yürürlükte olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 2007 onaylı Mikrobölgeleme Zemin Etüdüne göre bölgede herhangi bir kısıtlama bulunmamasına rağmen zemin koşulları uygulama imar planı üzerine işlenmediğinden uygulama sıkıntıları çıkmakta bu sebeple bölgede uygulama yapılabilmesi için öncelikle plana altlık oluşturan zemin koşullarının uygulamaya esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında güncellenmesi;

Ayrıca, 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar 4. ve 5. Bölge (D-100 Güneyi) Uygulama İmar Planında T3 Alanları ve Ticaret + Hizmet Alanlarında, plan altlığı olan 2001 onanlı zemin etüdünde bazı alanlarda belirlenen yüksekliklerin bulunması nedeniyle, planda ayrıca bir Hmax değerinin belirlenmediği tespit edilmiş olup,  güncel zemin raporunun hükümlerinin meri planda geçerli olmasıyla uygulama sıkıntısı oluşacağından bu alanlarla ilgili Hmax değerlerinin belirlenmesi gerektiği gerekçeleriyle “Avcılar İlçesi, 1/1000 ölçekli 4. ve 5. Bölge Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği” hazırlanarak Avcılar Belediyesi İlçe Meclisine sunulmuştur.

02.11.2020 tarih ve 66 karar sayılı Avcılar Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliği teklifimiz 12.03.2021 tarih ve 339 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak 22.03.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.güzelbi fikir