Ana Sayfa / Duyurular / 2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

  Sayı     : 56678628-301.03-…/06/2019

   Konu    :  2019 Yılı Temmuz Ayı  Meclis Gündemi

 

Sayın

Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2019 Senesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 01.07.2019 Pazartesi günü saat 10:30’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

           Bilgilerinizi ve seçilen Meclis Üyelerine bildirilmesi, toplantıya teşriflerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                               Turan HANÇERLİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

1-İç Anadolu Belediyeler Birliği Asil ve Yedek Üye Seçimi

(Yazı İşleri Müdürlüğünün 1926198 sayılı yazısı)

 

    2-Avcılar İlçesine Deniz Ulaşımı Talebi

       (Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı)

     

     3- Tarihi Kentler Birliğine Üye Olunması

        (Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı)

 

      4- 1 Pafta 20702 Parsel Yanı Trafo Yeri Tahsisi

           (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 1927028 sayılı yazısı)

 

      5- 16 Pafta 2446 Parsel Yanı Trafo Yeri Tahsisi

         (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 1927000 sayılı yazısı)

    

       6- O.G Kablo Yeri Tahsisi (630 Ada, 3 ve 9 Parseller Arası)

          (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 1927009 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-Toplu Sözleşme İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

(Hukuk İle Plan ve Bütçe Komisyonlarının Müşterek 2019/6 sayılı raporu)

 

2-İmranlı Belediyesi İle Kardeş Belediye Olunması

(Hukuk Komisyonunun 2019/12 sayılı raporu)

 

3- Razgrad Belediyesi İle Kardeş Belediye Protokolünün Yenilenmesi

(Hukuk İle Dış İlişkiler ve Spor Komisyonunun Müşterek 2019/2 sayılı raporu)güzelbi fikir