Ana Sayfa / Duyurular / 2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü


 

  Sayı     : 56678628-301.03-                                                                                                                         …/11/2019
  Konu    :  2019 Yılı Aralık Ayı  Meclis Gündemi

 

 

Sayın    

Avcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2019 Senesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/21. maddesine göre 02.12.2019 Pazartesi günü saat 10:30’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

           Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                 Turan HANÇERLİ

                                                                                                               Belediye Başkanı

 

Zabıta Müdürlüğü Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti (Zabıta Müdürlüğünün 2024390 sayılı yazısı)

Dolu Kadro Derece Değişikliği (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2025057 sayılı yazısı)

Asansörlerin Periyodik Kontrolleri İçin Belediye Başkanına Protokol Yapma, Revize Etme veya Fesih Etme Yetkisi Verilmesi (İma ve Şehircilik Müdürlüğünün 2030564 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

KOMİSYON RAPORLARI

2020 Yılı Ücret Tarifesi (Tarife Komisyonunun 2019/5 sayılı raporu)

Avcılar İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları İlave Plan Notları Değişiklikleri (İmar ve Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2019/11 sayılı raporu)güzelbi fikir